HSE
بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE-MS) در تمامی سطوح شرکت آسفالت طوس به عنوان یک نیاز عملیاتی و جدی متناسب با نیازهای صنعتی، تعهدات قراردادی، مسئولیت های اجتماعی و الزامات ملی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. التزام عملی تمامی کارکنان سازمان، عنصر کلیدی اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت HSE در شرکت آسفالت طوس می باشد. بطوریکه مسئولیت پیاده سازی الزامات، اشاعه فرهنگ و رعایت ملاحظات HSE بعهده کلیه نفرات شاغل در شرکت آسفالت طوس می باشد. این تعهد از بالاترین سطوح مدیریتی آغاز و در کالبد سازمان جاری می گردد.
شرکت آسفالت طوس متعهد است که با مدیریت موارد مرتبط با بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتهایی خود، محیطی ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان خویش فراهم آورده و تعامل مثبتی با محیط زیست داشته باشد. رویکرد ما اطمینان از مدیریت جامع و یکپارچه بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست در تمامی فعالیت ها، تجهیزات، تاسیسات و زیرساخت های سازمان از طریق توسعه سطح توانمندی های حرفه ای و انتقال دانش فنی برتر دنیا در زمینه HSE می باشد.

با تیم HSE ما بیشتر آشنا شوید

اولویت تیم ما

اولویت‌ HSE سازمان حرکت در مسیر تعالی و بهبود مستمر بوده و رسیدن به این امر از طریق “حفظ و صیانت از سرمایه‌های سازمانی (نیروی انسانی، محیط زیست، اعتبار و تجهیزات)” و نیز “دستیابی به رویکرد پیشگیرانه در HSE” محقق می‌شود.
در این مسیر تلاش نمودیم تا از روش ها، امکانات و ایده های جدید و نوآورانه استفاده گردد و تجارب کسب شده در طی سالیان متمادی در سازمان جهت استفاده نسل های آتی ثبت و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
به منظور رشد و تعالی سیستم مدیریت HSE در سطح سازمان، استانداردهای ISO 14001 و ISO 45001 استقرار یافته و سازمان همواره خود را متعهد به رعایت موارد زیر می داند:


  •      بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت HSE و برآورده سازی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط
  •      حفاظت از محیط زیست شامل پیشگیری از آلودگی و سایر تعهدات خاص مرتبط
  •      تامین محیط کاری ایمن و بهداشتی برای پیشگیری از مصدومیت و بیماری شغلی
  •      مشاوره و مشارکت کارگران، حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی به منظور تحقق اهداف کلان سازمان، رئوس جهت‏گیری استراتژیک به شرح زیر است:
  •      افزایش پویایی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی کارکنان
  •      ارتقاء سطح ايمني،بهداشت، محیط زیست و رفاه كاركنان و كيفيت محصول
  •      استفاده بهينه از منابع انرژي و كاهش ضايعات
  •      توسعه فرهنگ سازمانی در خصوص موضوعات  بهداشت شغلی، ایمنی و محیط زیست
  •      ارتقا و بهبود زیرساخت‌های ثبت تجربیات و مدیریت HSE پروژه ها بر مبنای سیستم‌های نرم افزاری