پروژه نصب تجهیزات واحد ذوب و ریخته گری فولاد یزد یک فولاد یزد یک

پروژه نصب تجهیزات واحد ذوب و ریخته گریفولاد یزد یک

 محل پروژه : یزد / یزد
تاریخ شروع پروژه : 1399
کارفرما : فولاد آلیاژیدرصد پیشرفت پروژه

گالری تصاویر