بهره برداری و استخراج معدن چادرملو

 بهره برداری و استخراج معدن چادرملو

 محل پروژه : اردکان /یزد
تاریخ شروع بهره برداری : 1370
کارفرما : شرکت صنعتی معدنی چادرملو​گالری تصاویر